Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Memurların Dikkatine!

Tezsiz yüksek lisans yapan memurların dikkatine!

Tezsiz Yüksek Lisans Yapan Memurların Dikkatine!
Bu içerik 497 kez okundu.

SORU: Memur kadrosunda görev yapmaktayım. Tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamladım. Kademe ilerlemesinden yararlanmaya hakkım var mı?

MEVZUAT:

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının dördüncü bendinde "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, … eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü yer almakta olup söz konusu hükümden yararlanabilmek için Teknik Hizmetler Sınıfında görev almak ile belirtilen unvanları taşımak veya aynı bentte belirtilen öğretim kurumları, bölüm veya anabilim dallarından mezun olma şartlarının bir arada sağlanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının dokuzuncu bendinde de "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır..." hükmü ile yüksek lisans öğrenimini memuriyetten önce veya memuriyeti sırasında tamamlayan Devlet memurlarına bir kademe ilerlemesi uygulanması öngörülmüş ancak söz konusu maddede yüksek lisans öğreniminin tezli veya tezsiz olmasına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (t) bendinde lisans üstünün, yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsayacağı belirtilmiş olup, söz konusu bendin birinci fıkrasında ise "Yüksek Lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master)", bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretim olarak tanımlanmıştır.

SONUÇ

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun 36/A-9 maddesinde yüksek lisans öğreniminin tezli veya tezsiz olmasına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş olması sebebiyle mer'i mevzuat hükümleri uyarınca alınan yüksek lisans diplomasını ibraz eden personelin anılan madde gereğince bir kademe ilerlemesinden faydalandırılması gerekmekte. SABAH Kaynak: Tezsiz yüksek lisans yapan memurların dikkatine!

Tezsiz yüksek liisans yüksek lisans lisans memur memur tezsiz yüksek lisans
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Milli Savunma Bakanlığı 600 İşçi Alacak
Milli Savunma Bakanlığı 600 İşçi Alacak
Adli Tıp Kurumu 71 Sözleşmeli Personel Alacak
Adli Tıp Kurumu 71 Sözleşmeli Personel Alacak