Memurlar dikkat! Görevi kötüye kullananlara ceza!

Memur statüsünde çalışırken hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dolayı 6 ay mahkumiyet cezası verilen ve bu cezası adli para cezasına çevrilen ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53/1-a maddesinde kapsamındaki hak ve yetkileri kullanmaktan 75 gün yasaklanma kararı sonrası ilgililerin memuriyeti devam eder mi?

Memurlar dikkat! Görevi kötüye kullananlara ceza!
Bu içerik 118 kez okundu.

Soru: Görev yaptığımız birimde devlet memuru, görevi kötüye kullanma suçundan dolayı 6 ay mahkumiyet cezası verildi. Bu cezası adli para cezasına çevrildi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53/1-a maddesinde kapsamındaki hak ve yetkileri kullanmaktan 75 gün yasaklanma kararı da var. İlgililer hakkında ne yapmamız gerekiyor.

MEVZUAT

Memurluğa alınmaya ilişkin genel şartlarının düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesi birinci fıkrasının (A) bendinin dört numaralı alt bendinde "Kamu haklarından mahrum bulunmamak," hükmü yer almaktadır. Memurların, memurluklarının sona erme hallerinin düzenlendiği mezkur Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise "Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi" hükmü yer almakta olup, bu kapsamda bir an dahi kamu haklarından mahrum olmak ilgililerin memuriyetlerinin sona erdirilmesini gerektirmektedir.

Diğer yandan, Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak?

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden? bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet … Yoksun bırakılır." hükmü, beşinci fıkrasında "Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet? halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar." hükmü yer almaktadır.

SONUÇ

Bu itibarla yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde -5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği adlî para cezasının tamamen infazından itibaren 75 günlük hak mahrumiyetinin başlayacağı, -Kamu haklarından mahrum olduğu tarih itibari ile 657 sayılı Kanunun 98 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında işlem tesis edilmesi ve memurun görevine son verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Memur Görevi Kötüye Kullanma Ceza
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Milli Savunma Bakanlığı 600 İşçi Alacak
Milli Savunma Bakanlığı 600 İşçi Alacak
Adli Tıp Kurumu 71 Sözleşmeli Personel Alacak
Adli Tıp Kurumu 71 Sözleşmeli Personel Alacak